Archív aktualít

04.12.2023 December 2023 V mesiaci december 2023 pripravujeme ... 01.11.2023 November 2023 V mesiaci NOVEMBER 2023 pre Vás pripravujeme tieto aktivity. Aktivity sa môžu meniť, preto odporúčame sledovať naše stránky. 01.10.2023 Október 2023 V mesiaci OKTÓBER 2023 pre Vás pripravujeme tieto aktivity. Aktivity sa môžu meniť, preto odporúčame sledovať naše stránky. 06.09.2023 September 2023 V mesiaci SEPTEMBER 2023 pre Vás pripravujeme nasledovné aktivity. Aktivity sa môžu meniť, preto odporúčame sledovať naše stránky. 08.08.2023 August 2023 V mesiaci August 2023 pre Vás pripravujeme ... 04.05.2023 Máj 2023 V mesiaci máj 2023 pripravujeme a budeme realizovať nasledovné aktivity. Uvedené aktivity sa môžu meniť a dopĺňať, preto odporúčame sledovať naše stránky. 07.03.2023 Marec 2023 V mesiaci marec 2023 pripravujeme a budeme realizovať nasledovné aktivity. Uvedené aktivity sa môžu meniť, preto odporúčame sledovať naše stránky. 01.02.2023 Február 2023 V mesiaci február 2023 pripravujeme a budeme realizovať nasledovné aktivity. Uvedené aktivity sa môžu meniť, preto odporúčame sledovať naše stránky. 26.01.2023 Kávové utorky v kaviarni MC Poprad Už 31. januára 2023 otvárame online Kaviareň MC Poprad. Pre viac informácii čítajte ďalej ... 20.12.2021 Veselé Vianoce a šťastný nový rok 2022 23.12.2020 VESELÉ VIANOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK ! 11.05.2020 ZBORNÍK zo IV. medzinárodnej konferencie - MEDIÁTOR AKO SÚČASŤ INTERDISCIPLINÁRNEJ SPOLUPRACE RPI RIEŠENÍ RODINNÝCH SPOROV II V dňoch 7. a 8. februára 2020 sa v Bratislave konala IV. medzinárodná konferencia na tému MEDIÁTOR AKO SÚČASŤ INTERDISCIPLINÁRNEJ SPOLUPRÁCE PRI RIEŠENÍ RODINNÝCH SPOROV II. V týchto dňoch vyšiel dlho očakávaný zborník z tejto konferencie, ktorý Vám ku stiahnutiu prinášame :-) 30.03.2020 !!! O T V O R E N É !!! Kancelárie mediátorov a Mediačného centra Poprad a jeho pobočiek opäť OTVORENÉ !!! Pre viac informácii za akých podmienok a ako, čítajte ďalej ... 16.03.2020 OZNAM !!! ASOCIÁCIA MEDIAČNÝCH CENTIER SLOVENSKA RUŠÍ AKREDITOVANÝ KURZ RODINNÁ MEDIÁCIA !!! 09.03.2020 OZNAM !!! ASOCIÁCIA MEDIAČNÝCH CENTIER SLOVENSKA RUŠÍ WORKSHOPY ŠKOLSKÁ A ROVESNÍCKA MEDIÁCIA !!! 08.03.2020 Povinné vzdelávanie mediátorov - jarný blok 2020 Vážení mediátori a mediátorky, v týchto dňoch je už možné sa prihlásiť na odborné semináre mediátorov v jarnom bloku 2020, ktoré organizuje Asociácia mediačných centier Slovenska. Pre bližšie informácie o téme, miestach a dátumoch odborných seminárov čítajte ďalej. 10.01.2020 Kurzy, semináre, workshopy v roku 2020 ASOCIÁCIA MEDIAČNÝCH CENTIER SLOVENSKA aj v roku 2020 ponúka mediátorom širokú škálu vzdelávania: akreditované kurzy, rôzne semináre a workshopy. Prihlásiť sa na ne môžete už teraz, prostredníctvom web stránky www.amcs.sk. Pre viac informácii čítajte ďalej ... 18.07.2019 Nová mediačná poradňa v obci Liptovská Teplá Spustili sme ďalšiu mediačnú poradňu v obci Liptovská Teplá. Kolegovia z Ružomberku v nej budú pre obyvateľov obce k dispozícii v pravidelnom harmonograme a čase. Pre bližšie informácie čítajte ďalej. 23.04.2019 Medzinárodná vedecká konferencia VI. ročník v Modre /5.-6. apríl 2019 V dňoch 5. a 6. apríla sa v Modre uskutočnil VI. ročník Medzinárodnej vedeckej konferencie na tému: „PRAX MEDIÁCIE V RÔZNYCH OBLASTIACH SPOLOČENSKÉHO ŽIVOTA“. Atmosféru Vám prinášame aspoň takto, prostredníctvom fotografií. 29.03.2019 Mediačná poradňa vo Svite V spolupráci s mestom SVIT sme otvorili v poradí 13. mediačnú poradňu. Pre viac informácii o termínoch jej konania čítajte ďalej. 30.01.2019 POZOR !!! Zmena miesta realizácie mediačnej poradne v meste Poprad MEDIAČNÉ CENTRUM POPRAD oznamuje zmenu miesta poskytovania bezplatnej mediačnej služby pre obyvateľov mesta Poprad, ktorá aj naďalej bude poskytovaná mediátormi pravidelne každý prvý štvrtok v mesiaci od 14.00 - 16.00 hod na novej adrese, Okružná 25 v Poprade, v priestoroch kancelárie MEDIAČNÉHO CENTRA POPRAD. Nahlásiť sa je možné telefonicky na čísle +421 908 630 615 alebo e-mailom na mcpoprad@mcpoprad.sk 01.01.2019 Úspešný rok 2019 Úspešný a pokojný rok 2019 Vám želá tím mediátorov MEDIAČNÉHO CENTRA POPRAD. 25.04.2018 OZNAM o povinnosti mediátora absolvovať odborný seminár počas 365 dní Mediátor zapísaný do registra mediátorov po 1.1.2016 - začiatok plynutia lehoty jedného roka začína plynúť od zápisu mediátora a následne je povinný sa vzdelávať počas roka (rozumej 365 dní) od posledného absolvovaného odborného seminára. ... 22.01.2018 Možnosť prihlásenia sa na povinné vzdelávanie mediátorov - jarný blok Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 10a ods. 2 zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o mediácii“) a v zmysle vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 424 zo 17. decembra 2015 o ďalšom vzdelávaní a preskúšaní mediátorov, organizuje odborný seminár ako súčasť ďalšieho vzdelávania mediátorov. 14.01.2018 III. medzinárodná konferencia o rodinnej mediácii (16.-17.2.2018) V dňoch 16.-17.2.2018 sa v Bratislave uskutoční III. medzinárodná konferencia o rodinnej mediácii pod názvom: "MEDIÁTOR AKO SÚČASŤ INTERDISCIPLINÁRNEJ SPOLUPRÁCE PRI RIEŠENÍ RODINNÝCH SPOROV". 22.12.2017 Šťastné a veselé Vianoce a úspešný vstup do Nového roku 2018 praje MEDIAČNÉ CENTRUM POPRAD 02.11.2017 MOC V MEDIAČNOM PROCESE - Odborný seminár mediátorov (zimný blok) Vážení mediátori a mediátorky, touto cestou si Vás dovoľujeme pozvať na odborný seminár mediátorov, ako súčasť povinného vzdelávania mediátorov, podľa §10a zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii, ktorý pre Vás organizuje v spolupráci s Ministerstvom spravodlivosti SR ASOCIÁCIA MEDIAČNÝCH CENTIER SLOVENSKA. Pre bližšie informácie, čítajte ďalej. 31.07.2017 MOŽNOSTI MEDIÁCIE PODĽA CIVILNÉHO MIMOSPOROVÉHO PORIADKU - Odborný seminár mediátorov JESEŇ 2017 Vážení mediátori a mediátorky, touto cestou si Vás dovoľujeme pozvať na odborný seminár mediátorov, ako súčasť povinného vzdelávania mediátorov, podľa §10a zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii, ktorý pre Vás organizuje v spolupráci s Ministerstvom spravodlivosti SR ASOCIÁCIA MEDIAČNÝCH CENTIER SLOVENSKA. Pre bližšie informácie, čítajte ďalej. 30.07.2017 TISÍCERO DOVEDNOSTI KOMUNIKACE Chcete sa naučiť riešiť konflikty "chladnou hlavou", zvládať negatívne emócie, byť asertívnymi či motivovať druhých? Práve pre Vás sme v spolupráci s Davidom Guberom, odborníkom na komunikáciu, pripravili jednodňový seminár. Pre viac informácii neváhajte a čítajte ďalej :-) 20.03.2017 Dôležitý oznam pre mediátorov! Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 10a ods. 2 zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii a v zmysle vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 424 zo 17. decembra 2015 o ďalšom vzdelávaní a preskúšaní mediátorov, vyhlásilo na svojej web stránke Oznámenie o organizovaní odborného seminára pre mediátorov (máj-jún 2017), ako súčasť ďalšieho vzdelávania mediátorov, spolu s Harmonogramom odborných seminárov na rok 2017. 19.03.2017 Rozhovor o bezplatnej mediačnej poradni v mestskej časti Košice - JUH MEDIAČNÉ CENTRUM POPRAD poskytuje bezplatné mediačné poradenstvo obyvateľom mestskej časti Košice - JUH prostredníctvom zriadenej Mediačnej poradne. Rozhovor s riaditeľkou MEDIAČNÉHO CENTRA POPRAD o mediačnej poradni prináša JUŽAN, informačný spravodaj mestskej časti Košice - JUH. 22.12.2016 Šťastné a veselé Vianoce a šťastný Nový rok 2017 praje MEDIAČNÉ CENTRUM POPRAD 18.10.2016 Pre Ružomberok sú typické spory záhradkárov Dňa 11.10.2016 vyšiel v novinách MY Liptovské noviny článok o mediačných poradniach, ktoré naše MEDIAČNÉ CENTRUM POPRAD zriadilo pre všetkých obyvateľov mesta Ružomberok a obce Liptovský Michal na Liptove. Autor článku: Miroslav Gejdoš. Elektronickú verziu spomínaného článku nájdete tu, čítajte ďalej .... 12.09.2016 Popradčanom prekáža hluk a prach z hlinikárne, mediácia nepomohla. Obyvatelia Širokej ulice v Poprade už niekoľko rokov tvrdia, že im strpčuje život miestna hlinikáreň. Pred osemnástimi mesiacmi vstúpili všetky zainteresované strany do procesu mediácie. Tá sa však skončila bez uzavretia formálnej dohody. Reportáž - ZDROJ: TA3 11.09.2016 Mediačná dohoda medzi Schüle a obyvateľmi padla: Veľčania nemienia ustúpiť. Spor obyvateľov popradskej mestskej časti s výrobnou firmou o hluku a sivom prášku pokračuje. Riešenie v podobe mediačnej zmluvy ale nebolo zbytočné. Martin Sýkora 09.09.2016 Schüle a Veľčania sa nedohodli. Vzájomnej dohode medzi spoločnosťou Schüle a Veľčanmi mali napomôcť mediačné stretnutia. Aj keď popradská zlievareň určité opatrenia prisľúbila, k podpisu dohody nedošlo. Viac v príspevku. Redaktor: Miriam Hozzová Kameraman: Marek Šebest 08.09.2016 Mediácia ukončená bez podpísania dohody, dohodnuté opatrenia sa budú realizovať. Mediácia v prípade obyvateľov časti mesta Veľká poukazujúcich na negatívne vplyvy na životné prostredie zo strany prevádzky Schüle Slovakia bola ukončená bez podpísania záverečnej dohody. Informovala o tom Dagmar Tragalová z Mediačného centra Poprad. „Celá mediácia bola iniciovaná mestom Poprad. Došlo k vytvoreniu záverečnej dohody, účastníci sa dohodli na jednotlivých opatreniach, no k podpísaniu nedošlo. OZ Popradčania za čistejšie životné prostredie využilo svoju zákonnú možnosť a ukončilo mediáciu bez podpísania dohody,“ informovala Dagmar Tragalová z Mediačného centra Poprad. 08.09.2016 Obyvatelia Veľkej sa sťažujú na hluk, k dohode nedošlo. "Zápach za oknami, prach a veľký hluk znepríjemňujú život obyvateľom Širokej ulice. Komíny firmy na výrobu zliatin majú priamo za plotom. Aj napriek tomu, že bývajú v domoch so záhradami, nemôžu si na čerstvom vzduchu ani len osušiť bielizeň. Do sporu, ktorý sa ťahá už niekoľko rokov, zasiahlo mesto. Obom stranám navrhlo formu mediácie. Občianske združenie Popradčania za čistejšie zdravotné prostredie konečnú dohodu nepodpísalo." Jana Pisarčíková 08.08.2016 Reportáž z Mediačnej poradne v meste Poprad Prinášame Vám reportáž z Mediačnej poradne v meste Poprad zo dňa 4.8.2016, v hlavnej úlohe s našou kolegyňou JUDr. Dagmar Tragalovou, právničkou, mediátorkou a riaditeľkou Mediačného centra Poprad. 02.11.2015 Bezplatná mediačná poradňa pre Popradčanov Mesto Poprad a mediátori Mediačného centra Poprad zapísaní v zozname mediátorov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR podpísali dňa 06.októbra 2015 Memorandum o spolupráci. Jeho cieľom je vzájomná spolupráca, podpora a šírenie povedomia o možnosti riešenia konfliktných situácii pomocou mediácie. V súlade s textom memoranda sa obe strany dohodli na zriadení mediačnej poradne, v ktorej budú mediátori k dispozícii obyvateľom mesta Poprad každý prvý štvrtok v mesiaci, vždy v čase od 14:00 do 16:00 v priestoroch MsÚ v Poprade. Prvá mediačná poradňa bude otvorená už 5.novembra 2015.