Čo je našim cieľom

Cieľom mediačného centra je dosiahnuť spoluprácu mediátorov, inštitúcii, obci, obchodných spoločnosti a kýmkoľvek, kto sa snaží zlepšiť postavenie mediácie na Slovensku, a tým uľahčiť ľuďom, inštitúciám, obchodným partnerom, zamestnancom, obciam a komukoľvek, kto sa domnieva, že boli porušené jeho práva a slobody, vyriešiť svoj konflikt alebo spor prostredníctvom pomáhajúcich profesii – mediátorov zapísaných v mediačnom centre a to v mimosúdnom mediačnom konaní.