Aktuality

Úspešný rok 2019

Úspešný a pokojný rok 2019 Vám želá tím mediátorov MEDIAČNÉHO CENTRA POPRAD.

OZNAM o povinnosti mediátora absolvovať odborný seminár počas 365 dní

Mediátor zapísaný do registra mediátorov po 1.1.2016 - začiatok plynutia lehoty jedného roka začína plynúť od zápisu mediátora a následne je povinný sa vzdelávať počas roka (rozumej 365 dní) od posledného absolvovaného odborného seminára. ...

Možnosť prihlásenia sa na povinné vzdelávanie mediátorov - jarný blok

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 10a ods. 2 zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o mediácii“) a v zmysle vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 424 zo 17. decembra 2015 o ďalšom vzdelávaní a preskúšaní mediátorov, organizuje odborný seminár ako súčasť ďalšieho vzdelávania mediátorov.