Aktuality

Medzinárodná vedecká konferencia VI. ročník v Modre /5.-6. apríl 2019

V dňoch 5. a 6. apríla sa v Modre uskutočnil VI. ročník Medzinárodnej vedeckej konferencie na tému: „PRAX MEDIÁCIE V RÔZNYCH OBLASTIACH SPOLOČENSKÉHO ŽIVOTA“. Atmosféru Vám prinášame aspoň takto, prostredníctvom fotografií.

Mediačná poradňa vo Svite

V spolupráci s mestom SVIT sme otvorili v poradí 13. mediačnú poradňu. Pre viac informácii o termínoch jej konania čítajte ďalej.

POZOR !!! Zmena miesta realizácie mediačnej poradne v meste Poprad

MEDIAČNÉ CENTRUM POPRAD oznamuje zmenu miesta poskytovania bezplatnej mediačnej služby pre obyvateľov mesta Poprad, ktorá aj naďalej bude poskytovaná mediátormi pravidelne každý prvý štvrtok v mesiaci od 14.00 - 16.00 hod na novej adrese, Okružná 25 v Poprade, v priestoroch kancelárie MEDIAČNÉHO CENTRA POPRAD. Nahlásiť sa je možné telefonicky na čísle +421 908 630 615 alebo e-mailom na mcpoprad@mcpoprad.sk