Aktuality

Nová mediačná poradňa v obci Liptovská Teplá

Spustili sme ďalšiu mediačnú poradňu v obci Liptovská Teplá. Kolegovia z Ružomberku v nej budú pre obyvateľov obce k dispozícii v pravidelnom harmonograme a čase. Pre bližšie informácie čítajte ďalej.

Medzinárodná vedecká konferencia VI. ročník v Modre /5.-6. apríl 2019

V dňoch 5. a 6. apríla sa v Modre uskutočnil VI. ročník Medzinárodnej vedeckej konferencie na tému: „PRAX MEDIÁCIE V RÔZNYCH OBLASTIACH SPOLOČENSKÉHO ŽIVOTA“. Atmosféru Vám prinášame aspoň takto, prostredníctvom fotografií.

Mediačná poradňa vo Svite

V spolupráci s mestom SVIT sme otvorili v poradí 13. mediačnú poradňu. Pre viac informácii o termínoch jej konania čítajte ďalej.