Aktuality

POZOR !!! Zmena miesta realizácie mediačnej poradne v meste Poprad

MEDIAČNÉ CENTRUM POPRAD oznamuje zmenu miesta poskytovania bezplatnej mediačnej služby pre obyvateľov mesta Poprad, ktorá aj naďalej bude poskytovaná mediátormi pravidelne každý prvý štvrtok v mesiaci od 14.00 - 16.00 hod na novej adrese, Okružná 25 v Poprade, v priestoroch kancelárie MEDIAČNÉHO CENTRA POPRAD. Nahlásiť sa je možné telefonicky na čísle +421 908 630 615 alebo e-mailom na mcpoprad@mcpoprad.sk

Úspešný rok 2019

Úspešný a pokojný rok 2019 Vám želá tím mediátorov MEDIAČNÉHO CENTRA POPRAD.

OZNAM o povinnosti mediátora absolvovať odborný seminár počas 365 dní

Mediátor zapísaný do registra mediátorov po 1.1.2016 - začiatok plynutia lehoty jedného roka začína plynúť od zápisu mediátora a následne je povinný sa vzdelávať počas roka (rozumej 365 dní) od posledného absolvovaného odborného seminára. ...