TISÍCERO DOVEDNOSTI KOMUNIKACE /seminár

     David Gruber je autorom asi 100 samostatných publikácií zameraných na komunikáciu, rečnícke triky, techniky duševnej práce, rychločítanie a pod. V 80- tych rokoch moderoval v Československej televízii tri vzdelávacie seriály o time manažmente a využití osobných počítačov, o rychločítaní a samovzdelávaní a o práci s informáciami pre deti.

     Je skutočným odborníkom vo svojom odbore, ktorý vytvoril samostatnú odbornú disciplínu, ktorú poznáme ako tvorivá duševná práca s využitím postupov a techník, ktoré nazývame "soft skills" alebo jemne zručnosti. A tie sú základom práce nie len mediátorov, ale aj manažérov, koučov, a vlastne všetkých, ktorí využívajú komunikáciu ako jeden z pracovných nástrojov.

 

     Jednodňový seminár je určený všetkým, ktorí sa chcú naučiť riešiť konflikty "chladou hlavou", zvládať negatívne emócie, byť asertívnymi, zvládať žensko-mužskú komunikáciu, motivovať druhých, citlivo zaobchádzať s oponujúcim podvedomím šéfa, kolegu, podriadeného a i. Veľkým plus je aj osvojenie si množstva rečníckych trikov.

 

KEDY:     7. septembra 2017

KDE:       Poprad.

CENA:     85,-€   ( pri úhrade seminára do 15.8.2017 je cena seminára 75,-€ ).

 

BONUS: 15 vyžrebovaných účastníkov získa od lektora a samotného autora knihu "Zlatá kniha komunikace" aj s podpisom.

 

Prihlásiť sa môžte najneskôr do 25.8.2017 prostredníctvom elektronickej prihlášky na www.mcpoprad.sk alebo e-mailom na amcs@amcs.sk

Bližšie informácie môžte získať telefonicky na +421 908 630 615.

 

Tešíme sa na stretnutie, bude to rečnícky zážitok :-)