Naši mediátori

img

JUDr. Dagmar Tragalová

Zapísaný v zozname mediátorov vedenom Ministerstvom Spravodlivosti SR pod ev. č. 854

Mesto : Poprad

Zriaďovateľka a riaditeľka Mediačného centra Poprad, právnička, mediátorka, lektorka vzdelávacích akreditovaných programov. Špecializácia na rodinnoprávne spory. Pôsobí v MEDIAČNOM CENTRE POPRAD.

Telefón : +421 908 630 615

Web : www.mcpoprad.sk

img

JUDr. Ivana Gerdová

Zapísaný v zozname mediátorov vedenom Ministerstvom Spravodlivosti SR pod ev. č. 918

Mesto : Košice

Predseda Mediačného centra Poprad, právnička, mediátorka, lektorka vzdelávacích akreditovaných programov. Pôsobí v MEDIAČNOM CENTRE KOŠICE.

Telefón : +421 948 220 389

Web : www.mediator-kosice.sk

img

PhDr. Petra Mendelová

Zapísaný v zozname mediátorov vedenom Ministerstvom Spravodlivosti SR pod ev. č. 1453

Mesto : Ružomberok

Sociálny pracovník, mediátorka, špecializácia na mediáciu v rodinných sporoch. Pôsobí v MEDIAČNOM CENTRE RUŽOMBEROK.

Telefón : +421 905 709 660

Web : www.mcpoprad.sk

img

Mgr. Břetislav Vozník

Zapísaný v zozname mediátorov vedenom Ministerstvom Spravodlivosti SR pod ev. č. 1196

Mesto : Ružomberok

Andragóg, obchodný zástupca, mediátor. Pôsobí v MEDIAČNOM CENTRE RUŽOMBEROK.

Telefón : +421 915 606 818

Web : www.mcpoprad.sk

img

Mgr. Ing. Mária Nováková - externý mediátor

Zapísaný v zozname mediátorov vedenom Ministerstvom Spravodlivosti SR pod ev. č. 926

Mesto : Bardejov, Košice

mediátorka

Telefón : +421 904 645 347

Web : http://consultreal.sk/

img

Mgr. Daniela Michlíková - externý mediátor

Zapísaný v zozname mediátorov vedenom Ministerstvom Spravodlivosti SR pod ev. č. 799

Mesto : Kežmarok

Mediátorka, probačný a mediačný úradník