Školská mediácia

Dňa 3.5.2016 som prijala pozvanie od Dušana Bieleszová na tréning rovesníckej mediácie, ktorý sa konal na Spojenej škole v Nižnej. Musím povedať, že skupina má výbornu ambasádorku Ľubku Lešňovskú, ktorá je veľkou oporou v takýchto projektoch. Jej pomoc vnímam hlavne v tom, že výborne pozná študentov, citlivo vníma ich prejavy a všíma si ich reakcie pri tréningu. Videla som ako sa počas tréningu menia role v skupinách, ako decká resp. mladí mediátori dokážu navzájom komunikovať, argumentovať a kriticky myslieť. Že výrazna diverzita je veľkým prínosom pre skupinu a vedie k synergii. Že dnešní mladí ľudia dokážu bezkonfliktne presadzovať svoje názory a príjmať názory iných. Že rešpekt od iných nás posúva dopredu a učí zároveň rešpektovať iných. Že mierna konformita je dobrá pre bezkonfliktné fungovanie triedy a že práca školského mediátora vedie k zlepšeniu klímy nie len v triede ale aj škole. Som rada, že som dnes potešila jednu mladú slečnu a že celý tento kolektív obohatil mňa.Dúfam, že aj moje postrehy boli prínosom a ešte raz ďakujem kolegynke, že si vždy na mňa spomenie ak ide o zaujímavy projekt. Duška, ďakujem, robíš skvelú prácu a vážim si, že svoje skúsenosti rada odovzdávaš ďalej :)

                                                                                                                                                                                                       Dagmar Tragalová