Reportáž z Mediačnej poradne v meste Poprad

Mediačná poradňa v meste Poprad

     Na základe Memoranda o spolupráci, ktoré podpísalo mesto Poprad s mediátormi Mediačného centra Poprad dňa 6. októbra 2015, bola zriadená Mediačná poradňa, v ktorej sú k dispozícii mediátormi obyvateľom mesta Poprad každý prvý štvrtok v mesiaci, a to vždy v čase od 14:00 hod. do 16:00 hod. v priestoroch MsÚ v Poprade.

     Cieľom tejto vzájomnej spolupráce je zabezpečiť lepší prístup k spravodlivosti prostredníctvom alternatívnej možnosti riešenia sporov, t. j. formou mediácie a zabezpečiť tak efektívnu vymožiteľnosť práva pre obyvateľov mesta Poprad.

     Prinášame Vám reportáž z Mediačnej poradne v meste Poprad zo dňa 4.8.2016 v hlavnej úlohe s našou kolegyňou JUDr. Dagmar Tragalovou, právničkou, mediátorkou a riaditeľkou Mediačného centra Poprad.

     POZOR NOVINKA: Do konca roku 2016 pripravujeme v spolupráci s obcami a mestami besedu na tému: „Čo s mojimi dlhmi.“