Obce

Mesto Popis

Bezplatná mediačná poradňa prebieha vždy raz za tri mesiace, a to vždy v poslednú stredu v mesiaci, v čase od 15:00 hod. do 17:00 hod. v zasadačke obecného úradu.

Najbližší termín mediačnej poradne: 25.7.2018

Bezplatná mediačná poradňa prebieha vždy raz za tri mesiace, a to vždy v tretiu stredu v mesiaci, v čase od 14:00 hod. do 16:00 hod. v zasadačke obecného úradu.

Najbližší termín mediačnej poradne: 18.7.2018

Bezplatná mediačná poradňa prebieha vždy raz za tri mesiace, a to vždy v tretiu stredu v mesiaci, v čase od 15:00 hod. do 17:00 hod. v zasadačke obecného úradu.

Najbližší termín mediačnej poradne: 21.02.2018

Bezplatná mediačná poradňa prebieha vždy v druhú stredu v mesiaci, v čase od 15:00 hod. do 17:00 hod. v zasadačke na 1. posch., dv. č. 8, Miestného úradu Mestskej časti Košice - Juh, ul. Smetanova 4.

Najbližší termín mediačnej poradne: 12.12.2018

Bezplatná mediačná poradňa prebieha vždy v druhú stredu v mesiaci, v čase od 15:00 hod. do 17:00 hod. v zasadačke obecného úradu.

Najbližší termín mediačnej poradne: 12.12.2018

Bezplatná mediačná poradňa prebieha vždy raz za tri mesiace, a to v druhý pondelok v mesiaci, v čase od 15:00 hod. do 17:00 hod. v zasadačke obecného úradu.

Najbližší termín mediačnej poradne: 9.7.2018

Bezplatná mediačná poradňa prebieha vždy raz za tri mesiace, a to vždy v tretí utorok v mesiaci, v čase od 15:00 hod. do 17:00 hod. v zasadačke obecného úradu.

Najbližší termín mediačnej poradne: 17.7.2018

Bezplatná mediačná poradňa prebieha vždy raz za tri mesiace, vždy v prvú stredu v mesiaci, v čase od 15:00 hod. do 17:00 hod. v zasadačke obecného úradu.

Najbližší termín mediačnej poradne: 07.02.2018

Bezplatná mediačná poradňa prebieha vždy raz za tri mesiace, a to vždy v tretiu stredu v mesiaci, v čase od 15:00 hod. do 17:00 hod. v zasadačke obecného úradu.

Najbližší termín mediačnej poradne: 20.12.2016

Popradčania môžu bezplatne využívať služby mediátora

 

Bezplatná mediačná poradňa prebieha každý prvý štvrtok v mesiaci, v čase od 14:00 hod. do 16:00 hod., v priestoroch Miestneho úradu v Poprade, v kancelárii vo vestibule MsÚ.

Najbližší termín mediačnej poradne:  6.12.2018

Bezplatná mediačná poradňa prebieha vždy v prvú stredu v mesiaci, v čase od 14:00 hod. do 16:00 hod. v zasadačke č. 9 Miestneho úradu Ružomberok.

Najbližší termín mediačnej poradne: 5.12.2018

Bezplatná mediačná poradňa prebieha vždy raz za tri mesiace, a to vždy v tretí utorok v mesiace, v čase od 15:30 hod. do 17:30 hod. v zasadačke obecného úradu.

Najbližší termín mediačnej poradne: 20.02.2018