Povinné vzdelávanie mediátorov

   

Vážení mediátori a mediátorky,

ASOCIÁCIA MEDIAČNÝCH CENTIER SLOVENSKA ako zriaďovateľ MEDIAČNÉHO CENTRA POPRAD, pravidelne realizuje povinné vzdelávania mediátorov vedením odborných seminárov mediátorov, ako súčasť povinného vzdelávania mediátorov, podľa §10a zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii.

 

Pre aktuálny prehľad o pripravovaných odborných seminároch, o témach, miestach, termínoch či lektorskom obsadení, kliknite tu: Povinné vzdelávanie mediátorov