III. medzinárodná konferencia o rodinnej mediácii (16.-17.2.2018)

    

"MEDIÁTOR AKO SÚČASŤ INTERDISCIPLINÁRNEJ SPOLUPRÁCE PRI RIEŠENÍ RODINNÝCH SPOROV"

je názov III. medzinárodnej konferencie, ktorá sa uskutoční v dňoch 16. - 17. februára 2018 v Bratislave, za účasti odborníkov, ktorí sa zameriavajú na prácu s rodinou v konflikte a kríze.

     Organizátori - Asociácia rodinných mediátorov Slovenska, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv.Alžbety a Slovenský inštitút pre mediáciu a alternatívne riešenie sporov opäť privítajú mediátorov zo Slovenska a Českej republiky.

     Konferencia sa zameriava na postavenie mediátora v rodinných sporoch a interdisciplinárnu spoluprácu vo veciach rodinného práva. Hlavným zámerom je pokúsiť sa nájsť najvhodnejšiu spoločnú cestu na spoluprácu všetkých, ktorí sa danou problematikou zaoberajú. Na konferencii vystúpia psychológovia, advokáti, sudcovia, zástupcovia UPSVaR, aktívni mediátori a odborníci na rodinnú problematiku zo Slovenska a Českej republiky. Tzv. Cochemský model priblíži Mgr. Vladimír Polák z Okresného súdu Nový Jičín, ktorý ho ako prvý sudca aplikoval do praxe v Českej republike. Veríme, že konferencia opäť prinesie veľa otázok a najmä veľa riešení pre všetkých odborníkov v oblasti rodinných sporov.

 

Viac informácii o pripravovanej konferencii nájdete na stránke: http://rodinnamediacia.sk/sk/clanky/cely-clanok/?cislo=26

Prípadne sa môžete informovať aj na našej FB stránke: Rodina, právo a mediácia.

 

Zo spomínanej konferencie Vám samozrejme prinesieme report :-)

 


 

  1. POZVÁNKA_III. medzinárodná konferecnia o rodinnej mediácii_16.-17.2.2018 (počet stiahnutí : 341)
  2. PROGRAM KONFERENCIE_III. medzinárodná konferencia o rodinnej mediácii_16.-17.2.2018 (počet stiahnutí : 391)
  3. PRIHLÁŠKA_III. medzinárodná konferencia o rodinnej mediácii_16.-17.2.2018 (počet stiahnutí : 301)
  4. ORGANIZAČNÉ POKYNY_III. medzinárodná konferencia o rodinnej mediácii_16.-17.2.2018 (počet stiahnutí : 276)