Dôležitý oznam pre mediátorov!

     Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 10a ods. 2 zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii a v zmysle vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 424 zo 17. decembra 2015 o ďalšom vzdelávaní a preskúšaní mediátorov, vyhlásilo na svojej web stránke Oznámenie o organizovaní odborného seminára pre mediátorov (máj-jún 2017), ako súčasť ďalšieho vzdelávania mediátorov, spolu s Harmonogramom odborných seminárov na rok 2017.

     Do povinného vzdelávania sa zapojíme aj my, pod ASOCIÁCIOU MEDIAČNÝCH CENTIER SLOVENSKA, nakoľko táto má platnú akreditáciu na vzdelávanie mediátorov potrebnú pre organizovanie odborného seminára.

     V priebehu niekoľko dní Vám všetky potrebné informácie poskytneme na našej webovej stránke v sekcii Vzdelávanie / Povinné vzdelávanie mediátorov.

    

 

  1. Harmonogram odborných seminárov v roku 2017 (počet stiahnutí : 286)
  2. Oznámenie o organizovaní odborného seminára pre mediátorov (máj-jún 2017) (počet stiahnutí : 1027)