Rozhovor o bezplatnej mediačnej poradni v mestskej časti Košice - JUH

     MEDIAČNÉ CENTRUM POPRAD poskytuje bezplatné mediačné poradenstvo obyvateľom mestskej časti Košice - JUH prostredníctvom zriadenej bezplatnej Mediačnej poradne. 

     Mediačnú poradňu je možné navštíviť každú druhú stredu v mesiaci v čase od 15:00 hod. do 17:00 hod.

   Rozhovor s riaditeľkou MEDIAČNÉHO CENTRA POPRAD, JUDr. Dagmar Tragalovou, o Mediačnej poradni a prezentáciu jej prezentáciu na 35. Parlamente seniorov si môžete prečítať v informačnom spravodaji mestskej časti Košice - JUH, ktorý vychádza pod názvom JUŽAN.