Žiacka konferencia na ZŠ Záhorácká Malackách (16.11.2017)

     Dňa 16.11.2017 sa na ZŠ Záhorácka v Malackách konala žiacka konferencia, ktorá poskytla záverečný výstup z projektu Rovesníckej mediácie podporeného Ministerstvom vnútra SR v rámci výzvy zameranej na prevenciu proti kriminalite.

     Na tejto konferencii sa stretli vyškolení rovesnícki mediátori spomínanej základnej školy spolu s ostatným "kolegami" z iných škôl, ktorý už majú program za sebou a naďalej ho úspešne uskutočňujú vo svojích školách, pretože sa stal kultúrou školy, a preto, že riaditelia ale ja samotní žiaci vidia zmysle v tom, prečo je dobré vedieť ako riešiť konflikt nie len v škole ale aj v reálnom živote. Celá konferencia bola v réžii žiakov, ktorí nám odprezentovali čo im projekt dal a ako ho realizovali. Škola si vďaka tomuto projektu vybudovala i úplne novú učebňu, ktorú nevyhnutne potrebovala.

     Medzi pozvanými hosťami okrem rôznych odborníkov z školstva a mediácie nechýbal ani riadietľ Rady vlády pre prevenciu kriminality Jozef Halcin, ktorý konferenciu otvoril a vyjadril podporu takýmto projektom. Výsledkami bol nadšený a tak veríme, že viac škôl dostane v budúcom roku šancu, aby sa mohli zapojiť do boja proti kriminalite aj akýmto prevenčným projektom.

     Súčasťou konferencie bol aj krst knihy Školská a rovesnícka mediácia od garantky tohto projektu Mgr. Dušany Bieleszovej, ktorá je dušou školskej a rovesníckej mediácie. Svoje 5 ročné skúsenosti zhrnula už v 3 svojej publikácii. Pokrstiť ju nemohol nikto iný ako šéfredaktor Wolters Kluwer Erich Rabel, ktorý vyriešil jej dilemu, keď sa snažila svoje pocity a poznatky oprieť o iných autorov. Zo slovami "nehľadajte, ale napíšte o tom knihu " jej dal šancu, aby všetko čo sa spája s prácou s deťmi pri riešení konfliktov zhrnula a ponúkla nám ostaným. Byť lektorkou v tomto projekte pre školkú mediáciu zameranú na tréning pedagógov mala možnosť byť aj JUDr. Dagmar Tragalová, ktorá neváhal ani minútku a vzala so sebou aj svoju dcéru, aby videla jej prácu z pohľadú deti. Odchadzala nadšená :) Vyjadrila nadšenie, že opäť mohla stretnúť aj naších kolegov mediátorov dospelákov ale aj dnes už študentov zo SŠ Nižná, ktorí poskytli návod ako to funguje ak je v škole vôľa meniť veci k lepšiemu.

     Obrovské ďakujem patrí aj koordinátorke celého projektu Kataríne Písečnej a dvom absasádorkam, pani učiteľkam ktoré projekt zvládli na jednotku. Veríme, že sa stane súčasťou školy už na dlhé roky.

     Práca s deťmi má zmysle. Ako sa vyjadrila JUDr. Dagmar Tragalová: "Videla sem to na vlastné oči ako sa človek dokáže formovať nenásilne, s láskou a bez predsudkov. Ďakujeme za príležitosť a tešíme sa opäť na nejakej inej škole a inokedy :)."

P.S. Všetko je o dôvere a komunikácii ....