RODINNÁ MEDIÁCIA / workshop

 

RODINNÁ MEDIÁCIA / workshop

3 – dňový workshop rodinnej mediácie je určený pre všetkých záujemcov, ktorí si chcú zlepšiť svoje komunikačné zručnosti a mäkké techniky v práci s rodinou. Ide o intenzívny  interaktívny workshop zameraný na legislatívu v oblasti práva, psychologické aspekty rodiny a nácvik rodinnej mediácie.

Termín: nie je stanovený

V prípade záujmu o tento workshop nás kontaktujte prostredníctvom nižšie uvedených e-mailov. 

 

Cena: 160, -€

 

Max. počet 12 osôb.

Frekventanti získajú certifikát o absolvovaní workshopu.

Workshop RODINNÁ MEDIÁCIA organizuje Asociácia mediačných centier Slovenska.

Lektor:    JUDr. Dagmar Tragalová

                  JUDr. Ivana Gerdová

Prihlášku prosím zasielajte na emailovú adresu mcpoprad@mcpoprad.sk,  amcs@amcs.sk alebo poštou na adresu Mediačné centrum Poprad, Okružná 761/25, 058 01 Poprad.

  1. workshop RODINNÁ MEDIÁCIA / záväzná prihláška (počet stiahnutí : 306)