PREDMEDIAČNÁ ČINNOSŤ V PRÁCI MEDIÁTORA / seminár

 

PREDMEDIAČNÁ ČINNOSŤ V PRÁCI MEDIÁTORA / seminár

8 – hodinový seminár PREDMEDIAČNÁ ČINNOSŤ V PRÁCI MEDIÁTORA je zameraný na nácvik predmediačnej činnosti. V rámci seminára sa účastníci naučia vypracovať dokumentáciu potrebnú pre začatie mediácie. Seminár je zameraný na prácu s klientom v rámci informatívneho stretnutia, prvého stretnutia s klientom a nácvik komunikácie s klientmi. Tento praktický seminár je určený všetkým mediátorom, ktorý sa chcú zlepšiť v získavaní klienta a motivovaní ho k mediácii.

 

Termín: nie je stanovený

V prípade záujmu o tento seminár nás kontaktujte prostredníctvom nižšie uvedených e-mailov.

 

20.01.2017 (piatok) - POPRAD  (v prípade záujmu o realizáciu seminára v Košiciach bude termín stanovený až po nahlásení sa dostatočného počtu uchádzačov, a to vždy na niektorú sobotu v mesiaci)

19.11.2016 (sobota) - POPRAD

23.09.2016 (piatok) - KOŠICE - USKUTOČNENÝ

 

Cena: 45,- €

Lektor: JUDr. Dagmar Tragalová

 

Účastníci seminára získajú certifikát o absolvovaní seminára.

Seminár PREDMEDIAČNÁ ČINNOSŤ V PRÁCI MEDIÁTORA organizuje ASOCIÁCIA MEDIAČNÝCH CENTIER SLOVENSKA v spolupráci s MEDIAČNÝM CENTROM POPRAD.

Prihlášku zasielajte na emailovú adresu mcpoprad@mcpoprad.sk , escapes@escapes.sk alebo poštou na adresu MEDIAČNÉ CENTRUM POPRAD, Okružná 761/25, 058 01 Poprad.

  1. seminár PREDMEDIAČNÁ ČINNOSŤ V PRÁCI MEDIÁTORA / záväzná prihláška (počet stiahnutí : 217)