NEVERBÁLNA KOMUNIKÁCIA V PRÁCI MEDIÁTORA A MEDIAČNÝ KOUČING / seminár

 

NEVERBÁLNA KOMUNIKÁCIA V PRÁCI MEDIÁTORA A MEDIAČNÝ KOUČINK / seminár

8 – hodinový seminár NEVERBÁLNA KOMUNIKÁCIA V PRÁCI MEDIÁTORA A MEDIAČNÝ KOUČINK je zameraný na nácvik neverbálnej komunikácie. V práci mediátora je reč tela jeden z komunikačných prostriedkov na to, aby si uľahčil prácu s klientom. Ako odčítať neverbálnu komunikáciu, ako správne neverbálne komunikovať, ako usadiť klientov pri mediácia a iné psychologické aspekty v mediácii si môžu v seminári nacvičiť všetci tí, ktorí majú chuť zlepšiť sa v neverbálnej komunikácii pri interakcii s inými ľuďmi. Seminár je ďalej zameraný na prípravu klienta na mediačný proces alebo na komunikáciu s druhou stranou v spore.

 

Termíny:

03.02.2017 - POPRAD (v prípade záujmu o realizáciu seminára v Košiciach bude termín stanovený až po nahlásení sa dostatočného počtu uchádzačov, a to vždy na niektorú sobotu v mesiaci)

10.12.2016 - KOŠICE - ZRUŠENÝ

14.10.2016 - POPRAD - ZRUŚENÝ

 

Cena: 45,- €

Lektor: JUDr. Dagmar Tragalová

 

Účastníci seminára získajú certifikát o absolvovaní seminára.

Seminár NEVERBÁLNA KOMUNIKÁCIA V PRÁCI MEDIÁTORA A MEDIAČNÝ KOUČINK organizuje ASOCIÁCIA MEDIAČNÝCH CENTIER SLOVENSKA v spoulpráci s MEDIAČNÝM CENTROM POPRAD.

Prihlášku zasielajte na emailovú adresu mcpoprad@mcpoprad.sk , escapes@escapes.sk alebo poštou na adresu Mediačné centrum Poprad, Okružná 761/25, 058 01 Poprad.

  1. seminár NEVERBÁLNA KOMUNIKÁCIA V PRÁCI MEDIÁTORA A MEDIAČNÝ KOUČING / záväzná prihláška (počet stiahnutí : 253)