Mini konferencia v Košiciach: Mediácia a iné spôsoby riešenia záťažových situácií (4.6.2016)

MEDIÁCIA A INÉ SPÔSOBY RIEŠENIA ZAŤAŽOVÝCH SITUÁCIÍ     

     Dňa 4.6.2016 OZ Spoločnosť pre vzdelávanie a osobnostný rozvoj zorganizovalo v Košiciach mini konferenciu na tému:  Mediácia a iné spôsoby riešenia záťažových situácií , ktorá splnila svoj účel.

     Atmosféra bola pohodová, mini konferencie sa zúčastnili odborníci z praxe, mediátori, psychológovia, ľudia pracujpci v sociálnej sfére, a i. Mini konferenciu otvorila riaditeľka OZ PhDr. Eva Hromjak Magdziaková. S príspevkami v hlavnej časti sa predstavili:  JUDr. Ivana Gerdová, JUDr. Dagmar Tragalová, Mgr. Ľubica Fečková, Mgr. Andrea Markovičová Mediátorka, Mgr. Žofia Krescanková.