Medzinárodná vedecká konferencia v Prešove (22.10.2015)

     Gréckokatolícka teologická fakulta PU v spolupráci s Centrim Mediácie a Probácie pod záštitou Ministerstva spravodlivosti SR a mesta Prešov zorganizovali medzinárodnú vedeckú konferenciu pod názvom:

MEDIÁCIA

CESTA K TVORBE INTERKULTÚRNEJ SPOLOČNOSTI

     Ako sa uvádza v správe k konferencie, táto konferencia nastolila aktuálne témy, ktorých problematiku rozobrali účastníci na vysokej vedeckej odbornej úrovni. Analyzovali a charakterizovali sociokultúrne prostredie a multikultúrnosť Európy, zaoberali sa problematkou v oblasti kriminality so zameraním sa na radikalizmus a extrémizmus. Na konferencii sa riešila otázka interkultúrnej a školskej mediácie ako jedného z nástrojov zameraného na prevenciu a predchádzanie patologických zmien v správaní v interkultúrnej spoločnosti.

     So svojím príspevkom "Školský mediátor ako odborník pri prevencii sociálnopatologických javov v školskom prostredí" sa aktívne zúčastnila aj naša kolegyňa JUDr. Dagmar Tragalová. Uvedený príspevok je súčasťou zborníka, ktorý zahŕňa vedecké prípsevky z medzinárodnej vedeckej konferencie, a ktorý je prísptupný tak vedeckej, ako aj odbornej či laickej verejnosti. 

    Príspevok "Školský mediátor ako odborník pri prevencii sociálnopatologických javovo v školskom prostredí" si môžete prečítať aj tu, kliknutím na nižšie uvedený odkaz.

     Príjemné čítanie.

 

 

  1. Školský mediátor ako odborník pri prevencii sociálnopatologických javov v školskom prostredí / príspevok (počet stiahnutí : 2708)
  2. Medzinárodná vedecká konferencia: Mediácia-cesta k tvorbe interkultúrnej spoločnosti / plagát (počet stiahnutí : 418)
  3. Medzinárodná vedecká konferencia: Mediácia-cesta k tvorbe interkultúrnej spoločnosti / program (počet stiahnutí : 1185)
  4. Medzinárodná vedecká konferencia: Mediácia-cesta k tvorbe interkultúrnej spoločnosti / správa z konferencie (počet stiahnutí : 318)