Medzinárodná vedecká konferencia v Olomouci (27.-28.10.2017)

     2-dňová medzinárodná vedecká konferencia MEDIACE 2017, ktorá sa uskutočnila v dňoch 27.-28.10.2017 na pôde Právnickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, pod záštitou ministerstva spravodlivosti Českej republiky, bola ako vždy zorganizovaná na vysokej úrovni. Veľmi prínosné pre prax boli všetky prezentované príspevky odborníkov z oblasti práva, sociológie, ale aj psychológie, v prepojení s mediáciou.

     Na úvod sa zákonu o mediácii komparatívnou metódou venovali zástupcovia MSČR, Mgr. Veronika Navrátilová a Mgr. Peter Navrátil. Poukázali na vzrastajúci počet súdom nariadených prvých informativnych stretnutí u mediátora v civilných a rodinných sporoch. Za Českú advokátsku komoru vystúpila JUDr. Anna Márová, LL.M., ktorá sa venovala téme rozhodnutí súdov vo vzťahu k mediácii. Zaujímal nás najmä pohľad na schválený súdny zmier a jeho právoplatnosť a vykonateľnosť mediačnej doložky. Sudca KS Praha JUDr. Jiři Grygar, Ph.D. sa venoval z legislatívneho pohľadu problematike nariadeného prvého stretnutia s mediátorom súdom. Poukázal na legislatívne nezrovnalosti v zákonoch upravujúcich tento inštitút. Výborný príspevok najmä pre právnikov a sudcov.

     Zahraniční hostia tiež nezaostali a dovolili nám nahliadnuť na fungovanie mediácie v Rakúsku a v Nemecku, kde povinná mediácia funguje bez spochybnenia jej princípov, najmä princípu dobrovoľnosť v susedských sporoch, so zdrravotne znevýhodnenými osobami alebo učňami v rámci učňovských škôl. Maďarsky kolega vraj zablúdil, tak sme sa žiaľ nedozvedeli, čo majú nové v mediácii naši južnejší susedia.

     Už tradične svojimi úvahami nesklamal príspevok doc.PhDr. Lenky Holej, Ph.D., ktorú asi nie len my považujem za akúsi ikonu mediácie u nás a v susedných Čechách, od ktorej sa veľa učíme, ktorá spolu s doc. PhDr. Martinou Urbanovou Ph.D. si kládli otázky vo vzťahu k inštitucionalizácii mediácie. Chýbajúci výskum v mediácii nám žiaľ zatiaľ na tieto otázky nedokáže dať odpoved. Lenka Holá k tomu v závere dodáva, že inštitucionalizovať mediaciu áno, ale za predpokladu dodržania jej princípov. 

     Na svoje si prišli i kolegovia z oblasti trestného práva, kde má mediácia úplne iný rozmer. V rámci restoratívnej justície však výsledky priniesli aspoň malé poznanie ako hovorí PhDr. Andrea Matoušková : rozhovor je liek. PhDr. Ján Tomášek, Ph.D. veľmi pútavo predstavil výsledky práce pomocou mediácie v inštitúte pre kriminológiu a sociálnu prevenciu. 

     Na čo veľa z nás čakalo bol príspevok sudcu OS Nový Jičin Mgr. Vladimíra Poláka, ktorý medzi prvými zaviedol interdisciplinárnu spoluprácu vo veciach rodinného práva v obvode OS Nový Jičín., tzv. Cochemsku prax. Preto sme si s ním nenechali ujsť ani diskusiu v rámci workshopu, ktorý viedla úžasná Dipl.-Úbers. Markéta Novakova. Keď sa to dá u susedov, ktorý majú podobne právne prostredie ako my, tak prečo by sa to nepodarilo aj u nás. Úspešnosť dohody medzi rodičmi ohľadne maloletých deti systémom interdisciplinarnej spolupráce na súde a UPSVaR je podľa ich doterajších výsledkov 97%. 

A samozrejme aj ostatne workshopy mali určite svoj úspech, ale tam sme neboli.

Verim, že sa už čoskoro s niektorými z prednášajúcich a niektorými z Vás stretne už čoskoro na pripravovanej konferencii zameranej na oblasť riešenia rodinných sporov u nás na Slovensku.

 

Za Asociáciu mediačnych centier Slovenska a naše Mediačné centrum sme sa zúčastnili JUDr. Dagmar tragalová, JUDr. Ivana Gerdová a Pavol Šoltés.

Samozrejme sme veľmi radi, že sme stretli aj kolegov a kolegyne, mohli si vymeniť osobné skúsenosti a vzácne postrehy a poznatky z našej práce, a len tak si chvíľku pri káve pokecať.

Ďakujeme za milé stretnutie.

 

Na záver malá fotogaléria ...