Medzinárodná vedecká konferencia v Modre (7.- 8. 4. 2017)

     V dňoch 7. - 8. 4 2017 sa v Modre uskutoční IV. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie s názvom: "SÚČASNÉ TRENDY VZDELÁVANIA V MEDIÁCII". Cieľom konferencie má byť predstavenie rôznych modelov vzdelávania mediátorov a ich efektívne využitie v praxi, využitie mediácie v rámci základných, stredných a vysokých škôl, cezhraničná spolupráca, a i.

     Tak ako každý rok sa vedeckej konferencie zúčastnia aj naše kolegyne z Mediačného centra Poprad, či už aktívne so svojím príspevkom, alebo pasívne.

     Aktívnym účastníkom držíme palce pri prezentácii svojho príspevku.

     Informácie o dianí z konferencie, postrehy ako aj samotné príspevky, či fotodokumentáciu doplníme po konferencii.

 

    Bližšie informácie o medzinárodnej vedeckej konferencii v Modre: http://www.mediacia-ams.com/