Medzinárodná vedecká konferencia mediátorov v Olomouci (20.-21.11.2015)

     V dňoch 20.11 - 21.11.2015 sa na pôde Právnickej fakulty v Olomoci konal už III. ročník Medzinárodnej vedeckej konferencie s názvom Mediace 2015. Reflexe a výzy.

     Na úvod konferencie sa predstavil s podnetným príspevok Hans Boserup dr. jur. z Dánska, ktorý predstavil 6 štýlov mediácie, ktoré môže mediátor využívať v mediácii súčasne. Rakúsky kolega prof. Sascha Ferz a nemecká kolegyňa prof. Dr.iur. Marina Tamm sa dostali do celkom zaujímavej interakcie v súvislosti s ich prezentovanými príspevkami na tému kvalifikácia mediátora a jeho ďalšie vzdelávanie. Z českých kolegov nás zaujal dynamický príspevok JUDr. Tomáša Horáčka, ktorý priblížil implementáciu Smernice 2013/11/EU v ČR ktorú sú povinné aj ostatné členské štáty EU transponovať do svojich právnych poriadkov. Tu so mnou určite zúčastnený budú súhlasiť, že po celý čas sme aj my zo Slovenska mali pocit, že nový zákon o ARS je akoby kópiou toho nášho, ktorý bude účinny spolu s novelou zákona o mediácii už 01.01.2016.
     Ani v odborných sekciach sa učastníci nemuseli červenať, pretože príspevky boli tak zaujímavé, že poniektoré by si zaslúžili svoje miesto aj v hlavných referátoch. V sekcii Aplikace mediace - rodinná oblasť si každý našiel to svoje, od mediacie interetnických zmiešaných rodín v podaní PhDr. Tatjany Šiškovej, cez dieťa v mediácii až po neuveriteľne živý, praktický a zábavný príspevok sudcu JUDr. Miroslava Kalného,PhD. ktorý asi ako jeden z mála využíva sám mediáciu ako súčasť činnosti súdu v prípravnom konaní. Klobuk dole pred takýmito sudcami.
     V sekcii Teória a výskum mediácie, Vzdelávanie v mediácii a Profesia mediátora nás zaujal príspevok PhDr. Lenky Holej, PhD. o mediácii v zdravotníctve a jej využití vo vzťahu lekár - pacient. Búrlivu diskusiu vyvolali aj príspevky poukazujúce na naratívny prístup k mediácii a vzdelávanie v mediácii na úrovni VŠ v ČR.
     Posledná sekcia Aplikacia mediácie sa tiež nenechala zahanbiť a vyzdvihla potrebu politickej mediácie ale aj mediácie a probácie v prostredí školských inštitúcii.
     Tématicky zamerané workshopy upútali viac alebo menej, no i tu sa diskutovalo veľmi živo na rôzne témy z oblsti mediácie.

     Na záver môžem povedať, že to bola nie len veľmi podnetná konferencia, ale niesla sa aj vo výbornej atmosfére a bola to zároveň príležitosť stretnúť sa s kolegami so zahraničia a vymeniť si skúsenosti.

     Za naše Mediačné centrum Poprad sa zúčastnili JUDr. Dagmar Tragalová a JUDr. Ivana Gerdová.

     Foto: Hans Boserup, Sascha Ferz, Tomáš Horáček, naše maličkosti s kolegynkami z čiech Miša Kopálová, Dagmar Tragalová, Ivana Gerdová a Lea Dalal.

  1. Medzinárodná vedecká konferencia mediátorov v Olomouci / program (počet stiahnutí : 332)