Medzinárodná vedecká konferencia mediátorov v Modre (16.-17.4.2015)

          Medzinárodná vedecká konferencia v Modre sa uskutočnila v termíne 16.-17.4.2015, za účasti akademikov i praktikov z rôznych profesijných oblastí.

          Obrovským prínosom bolo osobné stretnutie s PhDr. Lenkou Holou, PhD., ktorá sa mediáciou zaoberá už 20 rokov, tak teoreticky, ako aj prakticky. Ako mediátorka sa zameriava na rodinnú a občiansko-právnu mediáciu a zaoberá sa problematikou profesionalizácie a celoživotného vzdelávania mediátorov. Je autorkou viacerých knižných publikácií.

         Na konferencii sa zúčastnila aj prof. JUDr. Milana Hrušáková, Csc., dekanka Právnickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (dekanka v rokoch 2008-2016).

        Výstupom z vedeckej konferencie je zborník, ktorý ponúka príspevky akademikov i praktikov z rôznych profesijných oblastí, zameraných na využitie mediácie v školskom prostredí, či už medzi učiteľmi a rodičmi, učiteľmi a žiakmi, alebo peer mediáciu, tzv. rovesnícku mediáciu. Zborník poskytuje aj príspevky týkajúce sa využitia mediácie v obciach, či už zamerané na obec ako účastníka mediácie alebo iniciátora v sporoch, ktoré vznikli na území obce.

          Vďaka našej aktívnej účasti sme mali možnosť v príspevku z pera riaditeľky Mediačného centra Poprad, JUDr. Dagmar Tragalovej, odprezentovať praktické problémy, s ktorými sa mediátor môže stretnúť pri komunitnej mediácií. Poskytli sme legislatívne riešenie pre zlepšenie a zefektívnenie mediácie v obci, čo sa stretlo s veľkým úspechom. Náš príspevok bol vybraný pre reláciu v rádiu Lumen, pre ktoré JUDr. Dagmar Tragalová poskytla aj rozhovor.

         Príspevok JUDr. Dagmar Tragalovej si môžete prečítať v už spomínanom zborníku alebo nižšie na našej web stránke.

  1. JUDr. Dagmar Tragalová - Obec ako účastník mediácie (počet stiahnutí : 761)
  2. Pozvánka na medzinárodnú vedeckú konferenciu v Modre (16.-17.4.2015) (počet stiahnutí : 186)
  3. Program medzinárodnej vedeckej konferencie v Modre (16.-17.4.2015) (počet stiahnutí : 284)