Medzinárodná vedecká konferencia mediátorov v Modre (08.-09.04.2016)

PROFESIONALIZÁCIA A INŠTITUCIONALIZÁCIA MEDIÁCIE

     Profesionalizácia a inštitucionalizácia mediácie bola téma konferencie, ktorá ani tentokrát nesklamala. Hneď na úvod asi všetkých prítomných zaujal veľmi podnetný a inšpiratívny príspevok prof. PaedDr. Vladimíra Labátha, PhD., ktorý vyzdvihol dilemy mediátorov a povzbudil nás všetkych v našej práci i keď legislatívne prostredie nám nie je úplne naklonené. Doc. PhDr. Lenka HOLÁ, PhD. sa prestavila s témou: "Požadavek specializace na příkladu mediace ve zdravotnictví." Búrlivu diskusiu vyvolal príspevok JUDr. Ing. Milan BudjačA, Phd., od ktorého všetci prítomný ako od osoby, ktorá vytvorila novelu zákona o mediácii očakávali upresnenie aplikácie zákona v praxi. Jeho príspevok o dôvere v zodpovednosť mediátora podľa nášho názoru výrazne ovplyvnil dôveru mediátorov v tvorcov legislatívy.

     Úspech mal príspevok asi najznámejšej školskej mediátorky Mgr. Dušany Bieleszovej, ktorá poukázala na problémy v procese začleňovania rovesníckej mediácie do škôl. Zaujímavý pohľad na prínos mediátora ako facilitátora pri individuálnych prípadových štúdiach sociálnych pracovníkov v detských domovoch nám priniesla JUDr. Ivana Gerdova vo svojom príspevku s názvom:  "Potreba mediátora / facilitátora pri individuálnych prípadových štúdiách sociálnych pracovníkov v detských domovoch." PhDr. Denisa Morongová, mediátorka zo Zvolena sa predstavila s príspevkom pod názvom: "Etická bariéra v komunikácii so ZŤP klientom." V legislatívnom bloku nám český kolegovia priblížili mediáciu v Českej republike a v závere aj naša kolegyňa JUDr. Dagmar Tragalová s témou: "Postavenie a úloha mediačného centra v mediácii.", v ktorej poukázala na zmeny v postavení mediačných centier a ich úlohu v mediácii vo svetle novely zákona o mediácii.

     Workshopy "Použitie koučovacích nástrojov v mediácii, ako jedna z ciest zefektívnenia reišenia sporu v mediačnom procese" s lektorom Ing. Petrom Sámelom a asi najväčší úspech mal tradične ten od Ing. Davida Grubera: " Řečnícke tipy a triky"  :)

     Všetky odprezentované príspevky si môžte prečítať v zborníku z konferencie a príspevky naších kolegyň Ivany Gerdovej a Dagmar Tragalovej si môžete pozrieť priamo tu, kliknutím nižšie a dané príspevky.

 

     Už teraz sa tešíme na ďalší ročník konferencie ...

  1. JUDr. Ivana Gerdová: Potreba mediátora / facilitátora pri individuálnych prípadových štúdiách sociálnych pracovníkov v detských domovoch. (počet stiahnutí : 1403)
  2. JUDr. Dagmra Tragalová: Postavenie a úloha mediačného centra v mediácii (počet stiahnutí : 1262)