MARTIN SVATOŠ - MEDIAČNÁ AKADÉMIA I a II / seminár

     ASOCIÁCIA MEDIAČNÝCH CENTIER SLOVENSKA v spolupráci s MEDIAČNÝM CENTROM POPRAD a s MARTINOM SVATOŠOM, popredným českým mediátorom a rozhodcom, lektorom s medzinárodnými skúsenosťami a odborníkom na alternatívne riešenie sporov, pre Vás pripravili

     2-dňový interaktívny seminár: "MEDIAČNÁ AKADÉMIA I a II"

     Seminár je určený všetkým skúseným mediátorom, ktorí sa zároveň venujú vzdelávaniu v oblasti alternatívneho riešenia sporov, mediačným centrám a vzdelávacím inštitúciám zameraným na vzdelávanie medátorov a supervíziu.

  • Coachin vyjednávania: Ako odísť od stola vždy úspešnejší.
  • Základné techniky mediácie: Kedy ich vyskúšať?
  • Supervízia mediátora: Ako hodnotiť a neodradiť.
  • Akreditácia mediátora: Ako a čo skúšať?

 

KEDY:     12. - 13. októbra 2017     (možnosť zúčastniť sa po dohode aj jedného dňa)

                Termín uzávierky prihlášok je 15.9.2017

KDE:       Poprad

CENA:     250,-€     (pri úhrade do 15.9.2017 sa cena seminára znižuje na sumu 230,-€)

 

Prihlásiť sa môžete v sekcii Prihláška alebo priamo kliknutím na tento odkaz: http://www.mcpoprad.sk/prihlaska.html.

Úhrady prosíme poukazovať na č. účtu: IBAN SK39 0200 0000 0036 7951 6153. Do poznámky prosíme uviesť Vaše meno a názov seminára,

 

Bližšie informácie na amcs@amcs.sk, prípadne telefonicky na tel. č.: +421 908 630 615.