MARTIN SVATOŠ - BEZKONFLIKTNÁ FIRMA / seminár

    

     ASOCIÁCIA MEDIAČNÝCH CENTIER SLOVENSKA v spolupráci s MEDIAČNÝM CENTROM POPRAD pre Vás pripravili

     1-dňový interaktívny seminár pod názvom "BEZKONFLIKTNÁ FIRMA" , ktorého lektorom je popredný český mediátor a rozhodca, odborník na alternatívne riešenie sporov, Martin Svatoš.

     Seminár je určený všetkým vrcholovým manažérom, riaditeľom firiem a podnikov, starostom a prednostom obcí, vedúcim pracovníkom a personalistom, neziskovým organizáciam a občianskym združeniam, tiež všetkým, ktorí vo svojej praocovnej pozícii riešia vznitknuté spory a konflikty na pracovisku a majú záujem a chuť sa naučiť zvládať riešiť krízové situácie, či naučiť sa jednať s konfliktnými osobami.

  • 10 pravidiel zvládnia vnútorných a vonkajších konfliktov.
  • Ako reagovaž na verejnú kritiku pri konferenciách a prezentáciách.
  • Ako efektívne riesiť krízové situácie.
  • Ako úspešne jednať s konfliktnými osobami.
  • Ako funguje firemný mediátor.
  • Ako zostaviť interný sysstém prevencie sporov.

 

KEDY:     11. októbra 2017     (termín uzávierky prihlášok je 15.9.2017)

KDE:        Poprad

CENA:     120,-€     (pri úhrade seminára do 15.09.2017 je cena 105,-€)

 

Prihlásiť sa môžete v sekcii Prihláška alebo priamo kliknutím na tento odkaz: http://www.mcpoprad.sk/prihlaska.html.

Úhrady prosíme poukazovať na č. účtu: IBAN SK39 0200 0000 0036 7951 6153. Do poznámky prosíme uviesť Vaše meno a názov seminára.

 

Bližšie informácie na amcs@amcs.sk, prípadne telefonicky na tel. č.: +421 908 630 615.