Hospodárske noviny: Ako riešiť problémy so susedom?

Ak neviete, kedy na suseda podať trestné oznámenie aj toto vyrieši advokát Peter Packa. Povie vám, kedy je susedovo konanie iba priestupok a kedy už môže ísť o trestný čin.

So susedom sa však sporiť na súde nemusíte. Môžete sa aj dohodnúť. Pomôže vám v tom mediátor. O tom, ako si vybrať toho správne vám poradí riaditeľka Mediačného centra Poprad Dagmar Tragalová. Tá prezradí tiež, aké kuriózne prípady sa podarilo rovnako kurióznym spôsobom vyriešiť vďaka mediácii.