Beseda v Rádiu Regina Košice na tému: Dlhodobé rodinné konflikty

Dňa 6.4.2016 bola naša kolegyňa JUDr. Dagmar Tragalová hosťom v Rádiu Regina Košice, kde sa spolu so psychologičkou Gabrielou Lukáčovou a redaktorokou magazínu Rádia Regína Košice, Dušanou Nuoškovou, rozprávali na tému Dlhodobé rodinné konflikty.

Relácia bolá viac zameraná na psychologické aspekty v rodinných sporoch a vzhľadom na to, že rodinná mediácia je široká oblasť, ktorá zahŕňa v sebe niekoľko okruhov sporov spojených s možným konfliktom v rodine, nebolo možné obsiahnúť za 40 min všetko, čo sa dalo povedať, ale veríme, že aj tento pohľad na rodinný konflikt Vám pomôže pri riešení vaších problémov.

 

Záznam z besedy si môžete vypočuť tu: http://www.rtvs.sk/radio/archiv/1541/419337