AKO ZAČLENIŤ PROGRAM ROVESNÍCKEJ MEDIÁCIE DO ŠKÔL / seminár

     ASOCIÁCIA MEDIAČNÝCH CENTIER SLOVENSKA, v spolupráci s MEDIAČNÝM CENTROM POPRAD a s Mgr. Dušanou Bieleszovou, skúsenou školskou mediátorkou a lektorkou, pre Vás pripravila jednodňový seminár na tému: "Ako začleniť program rovesníckej mediácie do škôl". Tento seminár je zároveň úvodným seminárom pre pripravovaný augustový trojdňový workshop zameraný na školskú a rovesnícku mediáciu. 

     Seminár je určený mediátorom, učiteľom, výchovným poradcom a všetkým tým, ktorí pracujú so skupinou detí. 

 

Termín: 8. jún 2017 (v čase od 9:00 hod. do 15:00 hod.)

Miesto konania: Poprad

Cena: 30,- EUR

Lektor: Mgr. Dušana Bieleszová

            Certifikovaná mediátorka so špecializáciou na školskú a rovesnícku mediáciu.

            Autorka publikácii školská mediácia a Rovesnícka mediácia.

            Lektorka školskej a rovesníckej mediácie na  Slovensku a v Čechách.

 

V prípade záujmu sa môžete na seminár prihlásiť v sekcii Prihláška (v kolonke Iné uveďte názov seminára).

 

Tešíme sa na stretnutie s Vami.